Kurdernes Venner

Redsel for frihet og ytringsfrihet

0705100548251Frihet generelt og frihet til ytringer spesielt er en individuell rett. Den er knyttet til hvert enkelt menneske, uavhengig av religion, etnisitet eller statstilhørighet. Den gjelder over alt, og er selvfølgelig av avgjørende betydning for massemediene, derfor er det så viktig å ha et stadig søkelys på myndigheters politikk overfor disse.

Les mer: Redsel for frihet og ytringsfrihet

Who are Kurds?

images5Kurds aret the largest national group without a nation. Since the First World war,they have enjoyed three brief periods of geographically- limited near nationhood,but their own disunity has often hindered progress.

Les mer: Who are Kurds?