Kurdernes Venner

Til Israels Ambassade i Oslo

Til Israels Ambassade i Oslo.

Vi vil sende våre dyptfølte kondolanser til det israelske folk i forbindelse med tidligere president Shimon Peres. Vi takker Ham og Israel for den støtten som har blitt gitt til det kurdiske folks kamp for alminnelige menneskerettigheter og frihet.

Kurdernesvenner/ leder
Daniel Kadrpour