Kurdernes Venner

Kurdisk legend Dr- Qasimlou

En appell
 For tjue sju år siden, i 1989,ble Dr. Abdul-Rahman Qasimlou myrdet av iranske terrorister under fredsforhandlinger mellom iranske kurdere og Irans regjeringen i Østerrike. Sammen med han ble også to andre kurdiske diplomater drept.
Qasimlou var en legendarisk og folkekjær politiskleder som hadde trodd på fredelige løsninger for kurdere og spilt stor rolle i kurdernes kamp for rettigheter og frihet, spesielt etter den iranske revolusjonen i 1979. Hans ideologi var dessverre ikke forenlig med islamske myndigheter i Iran som så på sekulære ledere i Iran som hoved fiender i den islamske republikken i Iran. Dermed ble han likvider i en konstruert fredsforhandling i Wien. I dag tjue sju år etter drapet på Qasimlou forhandler norske myndigheter med en terroristisk stat som har i mer enn tretti år likvidert sin opposisjon på mest barbar måter som kan bare sammenliknes med IS terrorisme. Derfor vil vi det kurdiske miljøet i Norge via ulike kanaler appellerer styresmaktene i Norge og deg (nordmann i gaten) til å vise oss solidaritet og appellere til norske myndigheter sammen med oss for å stoppe Islams terrorisme i Iran og støtte Abdul-Rahman Qasimlous kamp (kurdernes kamp) for en fredelig løsning for den kurdiske konflikten i Iran.