Kurdernes Venner

Mohammad Sadiq Kaboudvand

Til Stortinget
 Utenriksdepartementet.
Politiske partier og uavhengige foreninger i Norge.
 Amnesti Internasjonal
Mohammad Sadiq Kaboudvand er et symbol i kampen for menneskerettigheter og var kandidat til Nobelfredpris 2011. Han stiftet en kurdistansk mennskerettighetsorganisasjon og er leder for den organisasjonen. Han ble dømt til 16 års fengsel av det iranske regimet og har allerede sonet 9 år og ti måneder. Han har fått mange forskjellige sykdommer i den tida.
I motsetning til mange iranske politiske fanger som har lov til permisjon og kan treffe sin egen familie, har Kabouvand blitt nektet dette. Han kan ikke treffe sin sønn som har ulike sykdommer.
Grunnet ulike urettferdige forhold mot han og kurdere, er Kaboudvand i sultestreik i 11 dager. Av sultestreiken og mange sykdommer som han har fått tidligere ble han enda dårligere.
Vi ber dere på den måte som passer, å prøve å kjempe for frigivelsen av Mohammad Sadiq Kaboudvand. Kurdernesvenner,Leder.

Daniel Kadrpour