Kurdernes Venner

Til stortinget

Til Stortinget

Utenriksdepartementet
Politiske partier og uavhengige foreninger i Norge.
Amnesty International.
Kurdernesvenner vil gjøre oppmerksom på at Afshin Sohrabzade vil bli henrettet av det iranske regimet.Han er en kurdisk politisk fange som er dømt til 25 års fengsel og har vært utsatt for kontinuerlig tortur siden fengslingen.I tillegg lider han av kreft-


Lokale informanter har informert oss om at Afshin Sohrabzade har blitt transportert fra sitt fengsel til en ukjent adresse der han vil bli hentrettet.


Kurdernesvenner,Leder.


Daniel Kadrpour