Kurdernes Venner

Yarsanernes siste Jamkhaneh i Kermashan ble skjendet av det geistlige regimet i Iran.


Yarsanernes siste Jamkhaneh i Kermashan ble skjendet av det geistlige regimet i Iran.
Nyhetsbyrået Hrna, melder om at siste "Jamkhaneh" tilhørende den religiøse minoriteten Yarsan, ble angrepet av en gruppe religiøse ekstremister. «Jamkhaneh» er et hellig sted hvor tilhengere av Yarsan praktiserer sine religiøse og høytidelige ritualer. Et sted hvor de holder begravelsesseremonier og ofrer dyr for å minne sine profeter. Ahle-Haq eller Yarsan er et trossamfunn som tilhører religionen Yari. Tilhengere av denne religionen er anslått til å være rundt tre millioner.
Den 27 februar 2016, angrep et par hundre mennesker som kaller seg tilhengere av shia-trossamfunn den eneste gjenværende Jamkhaneh i byen Islamabed med stokker og steiner og påførte bygningen og anlegget store skader.
Vandalene fikk støtte fra sikkerhetsstyrker og politifolk. De var allerede på plass og ropte slagord mot yarsanere. De ropte « sekten må ødelegges» hevder vitner.
De som protesterte mot regimets barbariske handling, ble utsatt for grov vold og pisking av gruppen. Ifølge vitner på åstedet, streifet vandalene fritt omkring i byene og fornærmet tilhengere av Yari religionen.
Før den islamske revolusjonen i Iran i 1979, var et stort antall yarsanere bosatt i byen Islamabad. Med etablering av den islamske republikken, migrerte et stort antall av innbyggerne på grunn av trakassering fra regimets ekstreme agenter. I tillegg ble det meste av Jamkhanene i denne byen ødelagt og erstattet av moskeer.

Av:Shahu Nouri