Kurdernes Venner

Gratulerer 17.desember er den offisielle flaggdagen


17. desember er den offisielle flaggdagen til Kurdere, og for første gang ble det Kurdiske flagget heist opp av Peshewa Qaz Muhamad i Republikken av Mehabad.
Det kurdiske flagg benevnes av Kurderne som " Allay Kurdistan". Det fargerike Flagget, dukket først gang opp i forbindelse med den kurdiske uavhengighets-bevegelse fra det Osmanske Riket. I følge kilder, var det organisasjonen Khoybun som sto bak skapelsen av flagget på1900-tallet. Senere i historien ble flagget presenteret for medlemmene av den internasjonale delegasjonen ved Freds-konferansen i Paris, hvor man fremla en plan for kurdisk uavhengighet som en del av serves-traktaten med det Osmanske riket (Tyrkia) i 1920. Under samme flagg annonserte Khoyboun bevegelsen dannelsen av den første “kurdiske eksilregjering” i 1927 og kjempet en langtrukken krig inntil 1932 med det formål at gjenoppbygge den kurdiske nasjonale uavhengighet. I 1946 ble etableringen av Republikken Kurdistan i Mehabad i Øst-Kurdistan (Iran), og det gamle “solskinns flagget” ble vedtatt av parlamentet som det offisielle flagg for republikken. Etter ovennevnte historiske begivenheter, har det nasjonale flagget blitt vedtatt i Kurdistan og er blitt brukt av forskjellige kurdiske bevegelser og enheter i alle sektorer i landet. Det kurdiske flagg er et av de mest fargerikere flagg i verden. Det er ikke uten grunn, da hver farge har en betydning. Den rød symboliserer revolusjon og blodet av martyrene som kjemper for Kurdistan og den fortsatte kampen for frihet og verdighet for Kurdistan og dets folk. Grønn uttrykker natur, skjønnhet og landskapene i Kurdistan. Hvit uttrykker fred og likeverd. Gull representerer kilden til liv og lys av folket. Det viktigste symbolet i flagget, er den brennende solrn i midten, som viser ett gammelt religiøst og kulturellt symbol blant kurdere, synonym med ilden i det kurdiske folks hjerte, forståelse og tro på at flagget representerer den ekte kurdiske religion og det kurdiske folk og nasjon. Zoroastranisme - visdommen. Solen har 21 stråler, tallet 21's betydning viser de gamle Ezidiske, religiøse tradisjoner hos kurderne, og 21. mars er samtidig det kurdiske nyttår som kalles ”Newroz”.

Av:Daniel Kadrpour