Kurdernes Venner

Til Frankrikes Ambassade i Oslo.2


Til Frankrikes Ambassade i Oslo.

Vi vil sende våre dyptfølte kondolanser til det franske folk i forbindelsene med terrorangrepet mot terroraksjonen i Paris.
Vi kurdere har opplevd terror gjennom mange år og opplever det ennå nesten hver eneste dag,derfor forstår vi veldig godt de følelser dere måtte ha i denne tragiske situasjonen.Vi håper at både kurdere og det franske folk vil stå sammen mot terrorister.

Med vennlig hilsen på vegne av Kurdernesvenner,

Daniel Kadrpour,leder.