Kurdernes Venner

Eu har åpnet kontor i Erbil idag

153401Image1
Kurdistan region: EU delegasjonen har åpnet kontor i Erbil 23.08.2015,sa kurdiske og EU-tjenestemenn i en pressekonferanse. The Department of Foreign Relations i Kurdistan Regionen (KRG) kunngjorde at EU-delegasjonens kontor i Erbil vil være til stor fordel for regionens utenrikspolitikk og blir lansert på et spesielt kritisk øyeblikk i kurdisk historie. Tidligere denne måneden mottok utenriksminister Falah Mustafa vedtaket i EU om å åpne sin delegasjons kontor i Erbil med følgende ord: "EU og dets 28 medlemsland spiller en viktig rolle i arbeidet med de politiske, økonomiske og sikkerhetsmessige utfordringene verden står overfor". Avgjørelsen kom etter en lang forhandlingsprosess med utenriksdepartementet i den sentrale regjeringen i Irak. Tretti tre land har nå representasjonskontorer i Sør-Kurdistan, inkludert de fem faste medlemmene av FNs sikkerhetsråd.