Kurdernes Venner

Fordøme den Iranske regimer mot henrettelse av mindreårig


Fordøme den Iranske regimer mot henrettelse av mindreårig:

Kurdernesvenner er sterkt bekymret over meldinger om at Salar Shadizadi fra kurdistan- Iran, som ble dømt til døden som 15-åring, skal bli henrettet i nær fremtid. Folkeretten fastslår med all tydelighet at barn som er under 18 år når de begår lovbrudd ikke skal bli dømt til døden.

Salar Shadizadi ble dømt til døden for drap i 2007.
Siden Iran har ratifisert både FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter og barnekonvensjonen, som forbyr henrettelse av mindreårige. Vi oppfordrer derfor Iran til å stanse den planlagte henrettelsen og foreta en ny juridisk gjennomgang av straffeutmålingen.
Vi ber iranske ambassaden ta opp saken med myndighetene i Iran så snart det lar seg gjøre.

Kurdernesvenner/Leder

Daniel Kadrpour

11.08.2015