Kurdernes Venner

Islam,underutvikling og Barbari


Islam, underutvikling og barbari.

Uansett hvor islam finnes er det underutvikling og barbari, fra Kasakhstan i øst til Marokko i vest, og fra Bosnia midt i Europa, til Somalia i sør.Der det er islam er det kriger, massedrap, konflikter og problemer, det er fattigdom, uvitenhet og urettferdighet . Også i de kristne, jødiske og buddhistiske samfunn kan det være slike problemer, men mer som et unntak enn som en regel. Er dette en ren tilfeldighet? Eller hva kan grunnene være? Er den største årsaken til underutvikling i islam USA, Saudi Arabia, hjem til den islamske religionen og dens helligdommer, har også mye av oljen i verden. Norske vikinger var hedninger inntil middelalderen, Norge fant også olje. Idag klassifiserer UNESCO Norge som den beste velferdsstaten i verden for fjerde år på rad, og ingen lever under fattigdomsgrensen, mens millioner i Saudi-Arabia lever under grensen, i fattigdom og uvitenhet. I Saudi Arabia, hjemmet til islam og dens helligdommer, produseres slør og bønnetepper, men Norge har bygd opp en avansert teknologisk industri. I Saudi Arabia har kongen styrt i Guds navn fra de tidligste tider, selv når han har vært svekket av sykdom og alderdom, I Norge styrer et parti sjelden mer enn fire år, for å gi en mulighet for de som akkurat der og da er de beste til å tjene folket, og kongen styrer ikke selv, men kun abstrakt i navnet, og som symbol ved nasjonale offisielle offentilige arrangementer.I Saudi Arabia skalter og valter kongen fritt med milliardene og overlater etter eget forgodtbefinnende nøklene til verdens rikeste oljebrønner til sine prinser. I Norge har staten et ansvar for å gi et minimum av velstand og menneskelig verdighet, i henhold til UNESCO's standarder, til enhver borger, med eller uten arbeid, og på måter som bevarer verdigheten til den menneskelige person, og ikke som i islam med dens "straffe-tankegang", som ydmyker de trengende og kommuniserer dårlig og direkte håner gjennom såkalt veldedighet eller "zakat"Skatt. I Saudi kontrollerer herskerne ressursene og staten og folket, delegert av den islamske Gud. I Norge velges og kontrolleres den dømmende makt av folket under vekten av samvittighet og moral. En norsk soldat forplikter seg ikke til selvmord, og kan nekte å dra til Irak, mens saudiarabiske troende muslimer reiser i flokk til Irak og sprenger seg selv mellom elever på skoler og i barnehager og på populære markeder og offentlige plasser etc.Saudi Arabia prediker daglig titusener av uvitende prester voldelige budskap fylt med hat mot liv og skjønnhet, og oppfordrer til jihad i Irak og Afghanistan og mord kvinner barn, fattige og uskyldige engros. Norge har forhandlet mellom palestinerne og Israel for å bringe fred gjennom Oslo-avtalen, uten å ha noen politisk eller økonomisk interesser, og grepet inn mellom tamilene og regjeringen på Sri Lanka og mellom maoistene og royalistene i Tibet, og gir hvert år Nobels Fredspris som et bidrag til arbeid for fred i verden, og tiltrekker seg tusenvis av mennesker som flykter fra de ekstremistiske muslimene i Pakistan, Iran, Somalia og andre deler av den muslimske verden, og gir dem sikkerhet, frihet og verdighet. Saudi-Arabia har fostret et monster som den muslimske terroristen Osama bin-Laden, og de dreper ikke-muslimer som tjenestegjør i landet. Saudi-Arabia støtter ti,hundre eller tusenvis av onde terrororganisasjoner med lovnader om belønning til dem som dreper i Guds navn, uten tanke for andres rettigheter til liv og skjønnhet og uskyld, fremgang og velstand, de slavebinder mennesker ved sverdet, pålagt av deres barbariske og voldelig kultur. Saudi Arabia, hjem til islam, til islamsk kultur, tenkning og praksis, skikker og tradisjoner, språk og historie. Saudi-Arabia, det rikeste landet innen islam, skjønt mange i befolkningen lever i elendighet, som en modell for islamsk lov og tro og arv? Hva med landenes og folkenes, som nå er underlagt islam, tilhørighet til sin egen opprinnelige religiøse tradisjon? Hån er alltid verre enn originalen. Korstogene var ikke bare en kristen foreteelse. Demokrati,frihet,rettferdighet og likestilling.
Lenge leve Norge.
Av:Daniel Kadrpour