Kurdernes Venner

Demonstrasjon mot det iranske regime i øst-kurdistan


Øst-Kurdistan.

Farinaz Koshrawani, 25, hoppet i døden for å unngå å bli voldtatt av en sikkerhets offiser. 
Iranske sikkerhetsstyrker har trukket seg tilbake fra opprørs området i Mahabad.Den Iranske President Hassan Rouhani's kontor, har gitt ordre til sikkerhetsstyrkene om å unngå konfrontasjoner med demonstrantene og trekke seg tilbake fra området hvor de sinte protestantene satte fyr på et hotell nede i byen torsdag ettermiddag. Kurdernesvenner har fått forståelse av, at Iranske sikkerhetsstyrker har trukket seg tilbake fra området rundt Tara Hotell, hvor den kvinnelige ansatte, Farinaz Koshrawani, 25, hoppet i døden for å unngå å bli voldtatt av en sikkerhets offiser. På oppfordring fra den kvinnelige menneskeretts aktivist gruppen, tok tusener av innbyggerne i Mahabad til gatene for å vise sitt sinne og protestere overfor overgrepet og Farinza's død. Øyevitner forteller, at konfrontasjonen med opprørspolitiet og deres bruk av,Tåregass, medførte at 18 av de protesterende ble skadet. I offisielle uttalelser fra ordførerens og presidentens kontor i Mahaba, heter det at det folkets å beskytte folkets liv og sikkerhet, er viktigere enn å redde et brennende hotel.