Kurdernes Venner

Seks kurdere står i fare for å bli henrettet

Seks kurdere står i fare for å bli henrettet.
De seks har blitt overført til ukjent sted.Familiene har blitt bedt om å si et siste farvel.Henrettelsene kan bli eksekvert i løpet av 24 timer.De er: Jamshid Dehgani,Jahangir Dehgani,Hamed Ahmadi,Kamal Molayee,Sedigh Mohammadi og Hadi Hosseini.Irans Human Rigths har bedt om en umiddelbar respons fra det internasjonale samfunn for å sette press på det iranske regimet for å hindre henrettelsene.De ble arrestert uten legitim grunn.Brakt til fengsel og torturert.Rettsaken har vært en farse,med vagheter som; "fiende av Gud"...."korrupsjon på jorden".

Av:Hasan Bewrani