Kurdernes Venner

TIL AMNESTY INTERNATIONAL OG DET NORSKE UTENRIKSDEPARTEMENT


TIL
AMNESTY INTERNATIONAL OG DET NORSKE UTENRIKSDEPARTEMENT
Irans islamske myndigheter har anholdt fire sivile aktivister i Kurdistan.
I henhold til nyhetsbyrået Kurdpa har Sohrab Bahrami blitt arrestert av etterrettningsoffiserer i Sanandaj.Forholdene for den 55 år gamle kurdiske statsborgeren er ikke kjent av hans familie.
han ble arrestert uten en legitim anholdesesgrunn.Dette skjedde i januar iår og han ble brakt til et ukjent sted.
En annen kurdisk arbeideraktivist,Mozaffar Saleh-Niya,ble tatt inn til forhør om arbeidernes aktiviteter.
Arbeideraktivisten Jalil Muhamadi har blitt dømt av Teherans Revolusjonære Rett for å "true rikets sikkerhet".Den kurdiske aktivisten har vært med på å organisere en underskriftskampanje fra 40 000 arbeidere,og var også en av seks representanter for en protest mot underslag begått i det Sosiale Forsikringsselskap.Jamil Muhammad-Zadeh og Jaffar Azim-Zadeh ble arrestert av sikkerhetsoffiserer i deres eget hjem i april ifjor og holdt i arrest i henvoldsvis 23 og 46 dager.
Sist uke ble den kurdiske aktivisten Rebowar Abdullahi anholdt og dømt,etter en kort rettergang, til ett års fengsel av en "revolusjonær domstol" i Sanandaj.Han er medlem i en komite som støtter institusjoner for arbeidere.
Rebowar Abdullahi ble arrestert 20 november 2014 og satt i varetekt i 20 dager,sluppet fri etter forlangende av en stor kausjonssum,og siden dømt 4 februar i år.Arrestasjoner og forhør av medlemmer av arbeiderorganisasjoner foregår hele tiden,og arbeidere som protesterer mot at de ikke får lønn eller ikke får hevet lønnen,blir enten sendt i fengsel eller oppsagt.Lønningene ligger mange steder under fattigdomsgrensen og Irans arbeidere lider.

Med vennlig hilsen på vegne av Kurdernesvenner
 Daniel Kadrpour,leder.