Kurdernes Venner

IS-DEN ANDRE VERSJONEN AV DEN ISLAMSKE REPUBLIKKEN IRAN.

IRAN KAN IKKE SPILLE EN POSITIV ROLLE OG LØSE PROBLEMER I MIDTØSTEN.
Hver dag drives mennesker ut i hjemløshet og det begås drap på sivile,inkludert barn,av ekstremistgrupper i Irak og av Bashar-al Assad-regimet i Syria,men fortsatt er det ikke satt i verk avgjørende handlinger fra det internasjonale samfunnet for å sette en stopper for disse forbrytelsene.Interessekonflikt mellom Vesten og Russland og Kina har hindret en direkte militær intervensjon mot Bashar-al Assad og har forlenget borgerkrigen i Syria og ført til at ekstreme religiøse grupper har fått øket kraft,og de tre andre viktigste spillerne i Midtøsten;Iran,Tyrkia og Saudi Arabia kan på mange vis sees på som inhabile i en megling for å løse problemene.
om en del av et spill om innflytelse i Midtøsten har Tyrkia og Saudi Arabia knyttet seg opp til Vestens,og i den forstand også Israels,tilnærming mens Iran på den annen side hevder at deres forsvarspolitikk står fast og fremhever sin støtte spesielt til det syriske folk.
Vi skal spesielt se på om Iran har spilt en positiv rolle i de nåværende konflikter eller om det er en del av problemet.
Det må først bemerkes at det nåværende regimet i Iran legitimerer seg ved henvisning til religiøs autoritet.Et slags teokrati har vært rådende gjennom mer enn tre tiår.Regimet har prøvd å skape et inntrykk av demokrati ved blant annet å holde valg,men realiteten er at alle kandidater til valg er silt og godkjent av et prestestyrt "Vokterråd".Sensuren av media er altomfattende .Minioriters stemme er overhodet ikke gitt plass.Undertrykkelse,trusler og drap har vært en konstant del av den politiske agenda.Regimet har også angrepet og myrdet motstandere utenfor Irans grenser.Dette regimet,med Khamenei i spissen har stått for en totalitær ideologi som ikke på noen måte kan sees betraktes som en positiv kraft i Midtøsten men snarere en årsak til,eller i det minste,en del av problemene der.

Iran har gitt full støtte til det syriske regimet og dets forbrytelser,og det har gitt  materielle bidrag til at Hizbollah har kunnet gjennomføre sin terrorisme.Iran arbeider for et globalt styre basert på dets fortolkning av Islam,i så måte deler de IS'(Islamsk Stat)mål,på samme måte som de kjennetegnes i handling ved en  fullstendige neglisjering av menneskerettighetsprinsipper,menneskeliv og lidelser.

IS-DEN ANDRE VERSJONEN AV DEN ISLAMSKE REPUBLIKKEN IRAN.

Shah-styret i Iran brøt sammen i februar 1979.Vi kan se et slags ekko av slagordene som ble brukt den gang av Ayatollah Khomeini i dagens IS' retorikk.Revolusjonsgarden plyndret og herjet sitt eget folk.Khomeines hatefulle ord ansporet store overgrep mot iranske kurdere på samme måte som nå IS' eksesser i vold mot kurdere i Syria og Irak.Massakre og drap som en åndelig vei mot opprettelsen av et guddommelig kalifat.

Som kurder føler jeg noen ganger skam ved å kalle meg "iransk".

Vi ble påtvunget å lære det persiske språk,men mitt morsmål ble undertrykt.Vår kultur ble behandlet som ikke-eksisterende.Unge ble tvunget inn i militærtjeneste for et regime som gjorde alt for å utradere deres egen etniske identitet.Hele ideen om et samlet Iran er en historisk fabrikasjon.Etter Irak-krigen i 1991 har det vokst fram blant kurdere et håp om frihet for irakisk Kurdistan.På samme tid satte iranske myndigheter igang en omfattende forfølgelse av medlemmer av Kurdistans Demokratiske Parti,hundrevis ble myrdet og tusener tvunget i eksil til kurdisk Irak,Europa eller USA.
Utviklingen i Kurdistan i Irak viser mange positive trekk. Situasjonen for kurderne i Iran er like vanskelig som før.Det internasjonale samfunn har våknet til en gryende bevissthet om kurdernes betydning i både Syria,Irak og Iran.
Irans totalitære ideologi viser sitt sanne ansikt i behandlingen av- og forståelsen for kurdernes, såvel som andre minoriteter innenfor dets grenser, posisjon.

Et håp om Iran som en positiv kraft i Midtøsten er ennå bare å håpe på..

Av: Hassan Bewrani