Kurdernes Venner

Til Frankrikes Ambassade i Oslo


Til Frankrikes Ambassade i Oslo.
Vi vil sende våre dyptfølte kondolanser til det franske folk i forbindelsene med terrorangrepet mot Charlie Hebdos kontor i Paris. Vi kurdere har opplevd terror gjennom mange år og opplever det ennå nesten hver eneste dag,derfor forstår vi veldig godt de følelser dere måtte ha i denne tragiske situasjonen.Vi håper at både kurdere og det franske folk vil stå sammen mot terrorister.

Med vennlig hilsen på vegne av Kurdernesvenner, Leder Daniel Kadrpour