Kurdernes Venner

Til det Norske utenriksdepartement


TIL DET NORSKE
UTENRIKSDEPARTEMENT

V/Utenriksminister  Børge Brende                                             05.01. 2015
Krav om løslatelse av kurdiske fanger i Uromye fengsel som har sonet sin dom – Iran.
Kurdernesvenner i Norge henvender seg med dette til Utenriksdepartementet og ber Norske myndigheter og alle politiske partier om å bidra for å sikre løslatelse av kurdisk politiske fanger som i dag blir berøvet sin frihet ved at de blir holdt fanget til tross for å ha sonet ferdig sine dommer. Torsdag den 20. november, har 29 kurdiske politiske fanger sultestreiket i seksjon 12 av det sentrale fengslet i Uromye, best kjent som havets fengsel. En gjennomgang av hvert av disse tilfellene viser at de faller inn under UN Human Rights, som innebærer at det er umulig å påberope noe rettslig grunnlag som begrunner frihetsberøvelse.
Norske myndigheter bør følge opp denne saken da dette er brudd på menneskerettighetserklæringen, internasjonal lov og krenker alle former for demokratiske prinsipper. Kurderensvenner i Norge ber derfor norske myndigheter om å bidra til å sikre løslatelse av de som har vært på kontinuerlig sultestreik siden 20. november. Så langt er navnet på 26 av de sultestreikene kurdiske politiske fanger blitt offentliggjort av massemedia og de er som følgende: Jafar Afshari,Ali Afshari,Weli Afshari,Habib Afshari,Mestafa Davodi,Mansor Arond,Kehan Derioshi,Ali Ahmed Sleman,Yusef kake Memi,Osman Mestefapour,Ahmed Temoi,Behzroz Ilkani,Abdulla Beslanen,Erfan Asgari,Mestefa Aliahmadi,Said Samihuseni,Jamal Muhamadi,Abdulla Emoi,Kezer Resulmerut,Amir Melaust,Sirwan Nejavi, Saman Nesim,Ibrahim Isapour,Jafar Mirzai,Muhamad Abdulbakt,Sherko Hasanpour.


Kurdernesvenner/leder

Daniel Kadrpour