Kurdernes Venner

Til det Norske Justisdepartement.

Til det Norske Justisdepartement.
Vi kurdernesvenner i Norge ber til regjeringen om at Mulla Krekar umiddelbart sendes ut av landet når han løslates fra fengsel. Vi er glad for at regjeringspartiene før har lovet å håndtere saken raskt og effektivt. Mulla Krekar er en muslimsk ekstremist som ikke har noe som helst med det kurdiske folks frihetskamp å gjøre. Han står bak drap på mange kurdere, han misbruker den kurdiske identitet og skader dermed oss kurdere i Norge såvel som Kurdistan.

Med vennlig hilsen

Kurdernesvenner/Leder

Daniel Kadrpour