Kurdernes Venner

Fortsatt raser kampene i Kobani.


OVERLATT: Vesten, Tyrkia og resten av Midtøstens stormakter svikter kurderne. – De ser det demokratiske alternativet kurderne vil opprette i Syria som en større trussel enn IS, sier Rødt-politiker Erling Folkvord.


Kurdistan:

 Kurderne i Rojava prøver å lage et nytt og demokratisk alternativ. Når kurderne slåss til siste mann og kvinne i Kobani, så er det fordi de tror på ideen de prøver å sette ut i livet i de kurdiske områdene i Syria, sier Svein Olsen fra Rødt til Klassekampen.
Sammen med partikollega Erling Folkvord kom han hjem på lørdag etter ti dager ved Tyrkias grense til Syria, bare noen lange steinkast fra Kobani. Den kurdiske byen har i snart en måned vært under blodig beleiring fra Den islamske staten (IS).I løpet av krigen har Syrias kurdere tilrevet seg selvstyre. Nord i landet har de opprettet den autonome regionen Rojava og forsøkt å skape et politisk system som utfordrer den sekteriske eller sterkt nasjonalistiske praksisen som dominerer i resten av Midtøsten. Kurderne og mange andre grupper ser kampen som nå utkjempes som en historisk og avgjørende kamp mellom regionens mørke fortid og en mulig framtid som er mer demokratisk og lysere enn det folk har opplevd i regionen, sier Olsen.

VIRKELIGHETSFJERN NATO-SJEF:

Fortsatt raser kampene i Kobani, og i løpet av helga skal den kurdiske YPG-militsen ha stoppet minst fem selvmordsbombe-biler fra IS som kjørte mot kurdernes forsvarslinjer. Fra grensa ved Kobani har Olsen og Folkvord kunnet observere «hvordan kampene har bølget fram og tilbake i byen», hvor det fortsatt skal oppholde seg flere hundre sivile. Vi har hørt mange sterke historier som det er veldig vanskelig å fortelle videre, sier Olsen.
Og fra kampene hører man hvordan IS-sitt tunge artilleri blir besvart av knitringen fra kurdernes kalasjnikover, sier Folkvord.Kurdere over hele verden er i harnisk over Tyrkias manglende støtte til Kobani, og mange mener Tyrkia til og med støtter IS. Olsen og Folkvord mener det finnes en rekke bevis som støtter en slik analyse.
Vi har sett hvordan tyrkiske ambulanser har kjørt i skytteltrafikk til IS-dominerte områder som nettopp hadde blitt truffet av koalisjonens luftangrep, sier Folkvord.
Da han besøkte Tyrkia, sa Nato-sjef Jens Stoltenberg at Nato stiller seg hundre prosent bak Tyrkias kamp mot IS. Det var et bilde av en virkelighet som er snudd helt på hodet. Tyrkia har ingen strategi for kamp mot IS, sier Olsen.

EN TRUSSEL MOT STORMAKTER:
USA har den siste tida bombet IS-mål rundt Kobani, men har sagt at byen ikke er særlig viktig for amerikanerne.
Rødt-politikerne forteller at kurdere flest mener at Tyrkia og resten av Nato vender ryggen til Kobani fordi de ønsker å knuse de politiske og demokratiske framskritt kurderne har gjort i løpet av borgerkrigen i Syria.Det ser ut som ledelsen i Nato-landene støtter Tyrkia, som ser på den fredelige folkestyremodellen i Rojava som en farligere trussel en IS, og at det er grunnen til at verken den norske, franske, eller britiske myndigheter gjør noe som helst annet enn å opprettholde gode forbindelser til president Erdogan, sier Folkvord.
 Det de har skapt i Rojava er et tverrkulturelt selvstyre der alle religiøse grupperinger stiller likt. Både ulike varianter av kristne, både sjia og sunnimuslimer og mange andre etniske og kulturelle grupper som har ulike identiteter, sier Folkvord, Vi traff for eksempler assyrere som brukte mye tid på å forklare at nå blir for første gang assyrerne tatt på alvor i en stat og for første gang er språket deres offisielt anerkjent. Noe sånt har ikke skjedd før, sier han.Rojava har samtidig vært langt tryggere enn resten av Syria og har bygd opp en administrasjon som sørger for sikkerhet med politi og selvforsvarsstyrker.
Olsen mener hele prosjektet «er en stor trussel mot Tyrkias statsideologi» og mot stormaktenes interesser i hele Midtøsten.Det foregår en kamp om hegemoniet i Midtøsten. Sivilbefolkningen er helt underordnet dette, og Rojava som et eksempel på en helt annen framtid enn hva disse statene representerer, blir en trussel, sier han.


Kild:klassekampen.no/article/20141013/ARTICLE/141019987