Kurdernes Venner

ER KURDERNE VERDENS HÅP?

Noen tanker jeg har gjort meg om IS, Kurderne og konfliktene i Midt-Østen.Kurderne er betegnet som verdens største folk uten eget land! Flere millioner Kurdere er fordrevet og spredt rundt om i hele verden av undertrykkende regimer i grenseområdene rundt Kurdistan.Deres opprinnelige landområder har i hovedsak vært fjellområdene i grenselandet mellom Iran, Irak, Syria og Tyrkia, bestående av ca 120,000 kvadratkilometer.Kurdernes selvstendighet, ukuelige mot og verdighet, har ført til at de ikke har godtatt å underkaste seg tyranniske diktaturer og undertrykkende Islamistisk styre, og har derfor blitt forfulgt, drept og fordrevet av de omkringliggende regimer.Helt siden år 1071 har kurderne som nasjon stått overfor trusselen om tilintetgjørelse. Det var da tyrkerne for første gang "sprengte" døra til Anatolia.Om noe folk og noe land vil kunne skape stabiliet på grensene mot Europa, så er det Kurdistan. Dersom Nato og verdenssamfunnet ikke forstår sin rolle nå, og gir sin fulle og hele støtte til de kjempende Kurderne, vil vi kunne oppleve nok et folkemord på Kurderne og en flyktningestrøm som den vestlige verden ikke har sett maken til.Om Kurderne får den nødvendige støtte og anerkjennelse de trenger for å trygge sitt eget folk og de andre forfulgte i regionen, både Yezidier, kristne, muslimer og sekulære, vil de kunne skape trygghet og fred i regionen slik at flyktninger kan få komme tilbake og leve i fred og frihet i sine respektive hjemland.

Av:Knut Espegard