Kurdernes Venner

Tyrkia og sine naboer!

Hvorfor du bør vurdere å legge ferien din til ett annet land enn Tyrkia.
Eg liker historie og mye har endret seg opp gjennom tiden.
Folkgrupper har storstett bod der de bor idag.
Nå husker jeg ikke hvorfor jeg ble interessert i akkurat kurderne som folkegruppe, men de har fascinert meg lenge.Det er mellom 30-40 millioner mennesker som aldri har hatt sin stat.
De siste år har jeg blitt opptatt av viktighet av lokaldemokrati.
Derfor er jeg enda mer sikker på at de må få sin frihet til å velge.
Ikke bli erobret. Nå er det IS som truer, men undertrykkelse har vært fra alle verdensdeler.
Siste store endring kom ved slutten av 1. Verdenskrig.
Europa har ansvar, England og Frankrike det største.
Disse land delte Irak, Syria og Tyrkia med kniv.
Når nå Tyrkia som det nærmeste land med demokratisk strømninger forholder seg til sine naboer så er det frykten for å miste makt.
Men om de ser ut over akkurat det korte tap av areal til staten Kurdistan, og heller tenker langsiktig tror jeg de vinner.
Stabile forhold i egent land, naboland som er stabil og fred i hele regionen.
Noen må ta ansvar om man vil skape varig fred.
I evolusjon handler det ikke om den sterkest rett, men den mest tilpasningsdyktig. 
Der ligger nøkkelen for fremtiden.

Av:Johnny Zeitgeist Nordstrøm