Kurdernes Venner

Historien om kurdiske kvinner er tilstrekkelig kjent, for nesten alle av dere.


Kvinner har hatt en stor rolle i den kurdiske historien. Kvinnene deltok i krig likedan som mennene. I mange tilfeller har kvinnene gått foran mennene og mange av dem har gitt et høyt pris for kampen nemlig sine liv! Aktiv deltagelse og innsats til kvinnene under krigen var svært viktig.Det er god grunn til å spørre seg selv hva var oppgaven til kvinner? Hva slags type kvinner var de? Hvilke motiver hadde de kvinnene som involverte seg i krigen - og som oftest ble utsatte for svært stor fare.Deres oppgaver var av de tunge og viktige oppgavene, de bidro som sykepleiere, kokker, og Peshmarga. Om vi ser nærmere på kurdernes historie vil vi bli kjent med mange store kvinnelige navn og heltinner. De var med å påvirke Kurdistans historie men selv ikke rakk å fortelle sine historier.Modige kvinner som levde i og med krigen. Selv de viste det å være aktiv og stå oppreist mot tyranni vil føre til dødsstraff. Mange kvinner ble til og med i dag blir fengslet, lever under uverdige forhold og i menge tilfeller seksuelt mishandles.

Kurdistans beliggenhet ligger i Midt-Østen og Islam som religion er dominerende i området. Religionen er blitt brukt for å undertrykke kvinnene yterligere, samt det har blitt brukt mot kurdiske kvinner mer for å hindre deres engasjement. Og det av to grunner 1) de er kurdiske og 2) de er muslimske. At kurdiske kvinner vil engasjere seg har ført til at mange er i fengsel i dag. For engasjerte kvinner er nærmest ikke akseptert.
Den Iranske regimet har prøvd å begrense kvinnene på to måter å bli beskyttet på, og de har ikke gitt kvinnene mange valg, 1) graven 2) giftemål. Ellers har ikke kvinnene så mye annet å gjøre.Men søylene som skal bære Kurdistan fram over, har menn og kvinner de samme plikter.Kvinnens primære ansvar blir vanligvis tolket som å oppdra barn. Noen muslimer mener at hvis kvinner klarer dette, kan de i tillegg ha en yrkeskarriere hvis de ønsker det og ektemannen er enig, men samfunns kikken tilsier ikke at kvinner skal jobbe.Den første kvinnen som er blitt registrert som kvinne forkjemper i Kurdistan var Hafsa xanineqib. Denne kvinnen var den mest engasjerte i Kurdistan på den tiden. Hafsaxan begynte sitt arbeid for likestillingen fra 1891 til sin død i 1953. Hun brukte huset sitt som en skole for kvinner og var en sterk støtte spiller for Qazi Muhammed og den kurdiske republikken i 1946.