Kurdernes Venner

Kan den nye regjeringen ende borgerkrigen i Irak og bringe fred og stabilitet til landet?

aa_picture_20140909_3236107_high.jpg

Kurdere i Sør Kurdistan føyde seg for det amerikanske presset og uttrykte sitt ønske om å være en del av den nydannede regjering i Baghdad. Hva USA har lovet de kurdiske myndighetene i Sør, er ukjent og vag men såvidt jeg vet er det mange uavklarte spørsmål rundt olje og gass konflikten, månedlige betalingsoverføringer til den kurdiske regionen som MÅ løses. Det virker som om det sentrale i kurdernes deltakelse i den nye regjering er betinget av en rekke hoved problemstillinger som må løses for å oppnå kurdernes støtte.

På andre siden krever de sunni-muslimene en full løslatelse av alle tidligere Baath generaler og ledere. Den sjia-dominerende regjering hevder på sin side at kravet er uoppnåelig og umulig med tanke på at disse kriminelle allerede har blitt dømt for drap og massakre på kurdere og tusenvis av sjia-muslimer. IS eller den islamske staten som tilsynelatende representerer de sunni-muslimene, har ifølge den kurdiske kanalen «Rudaw», kontroll over store deler av sunni-dominerende byer som Ninewa, Diyala, Anbar osv. De kontrollerer 80% av Nineva, 60% av Diyala, 70% av Salahaddin, 70% av Anbar, 49% av Kerkuk og 10% av Babel.
AL- abbadi som har fått unik internasjonal og regional støtte fra rivaliserende stormakter er presset til å danne en nasjonal samlingsregjering som inkluderer alle irakiske politiske fraksjoner for å delta i krigen mot den islamske staten.
USA har bombet 150 mål i Irak og svekket IS sin frammarsj mot Kurdistan. De har sammen med sine
 allierte makter lagt en slagplan mot IS og det vil bestå av militære styrker fra mange land inkludert noen arabisk land. Tyrkia er blant de landene som ikke har vist noen reaksjoner og ennå ikke klarlagt sin posisjon i konflikten. Spørsmålet blir da om den nye regjering med Haidar Abbadi som statsminister vil stanse den borgerlige krigen i Irak og bringe fred og stabilitet til regionen?


Iraks ny statsminister Haidar Al-abbadi

Av: Shahu Nouri