Kurdernes Venner

Kurderne vil ha folkeavstemning om uavhengighet

Lederen for de selvstyrte kurdiske områdene i Irak ba i dag det kurdiske parlamentet om å organisere en folkeavstemning om uavhengighet.Parlamentet bør sette i gang« forberedelser til å organisere en folkeavstemning om retten til selvbestemmelse», sa president Massud Barzani.Barzani kom med uttalelsene i et lukket møte i det kurdiske parlamentet som etterpå ble sendt på TV.
Det vil styrke vår stilling og bli et kraftfullt våpen i våre hender, la president Massud Barzani til.

Selvstyrte i mange år.

De kurdiske områdene i Nord-Irak har i praksis vært selvstyrte i mange år.
Det siste året har kurderne også klaget over at lovede pengeoverføringer fra sentralregjeringen i Bagdad ikke kommer frem.En rekke observatører har pekt på at Irak kan komme til å bli splittet opp i en sunni-muslimsk, en sjia-muslimsk og en kurdisk del.En eventuell folkeavstemning i de kurdiske områdene kan være et viktig skritt mot en slik oppsplitting.

Tok kontroll over Kirkuk.

Etter at de sunni-islamske islamistene i ISIL startet sin offensiv i Irak 9. juni i år har også kurderne øket området de kontrollerer.Kurdiske styrker kontrollerer nå byen Kirkuk, og de oljerike områdene rundt byen. Til sammen har kurderne øket størrelsen på området under deres kontroll med opptil 40 prosent den siste måneden.
Dermed har en mulig kurdisk stat sikret seg et større inntektsgrunnlag om den i fremtiden skal stå på egne ben.

http://www.nrk.no/verden/kurderne-vil-ha-folkeavstemning-1.11813036