Kurdernes Venner

Hemmeligheten bak etablering av en ny regjering i Irak ble avslørt

Hemmeligheten bak etablering av en ny regjering i Irak av Iran, USA og Suadi Arabia ble avslørt.

article-1322490-0BB4E03D000005DC-414_468x303.jpg

I all hemmelighet har USA sammen med Iran og Saudi Arabia beskjeftiget seg med å danne en ny regjering i Irak, en regjering hvor alle de forskjellige partene kan delta i og har satt opp to ukers tid for etablering av denne regjeringen.
Regjeringen er satt sammen av 16 statsråder og på grunn av lite tid har de fjernet noen statsråder. Massoud barzani har også sendt to beskjeder til de irakske myndighetene, hvor den ene beskjeden omhandler valg av en person som alle kan godta og den andre tilsier at dersom de ikke blir enige om alle de tre postene, vil Kurdistan erklære sin selvstendighet fra Irak