Kurdernes Venner

Barzani ber det kurdiske parlamentet om å organisere en folkeavstemning om uavhengighet

53347Image1.jpg

Etter at Maleki mislykket i å forme en ny regjering og mistet viktig støtte blant nasjonale og internasjonale parter, begynte han med å anklage kurdere for å ha dratt nytte av siste hendelser til å

fremme sine egne interesser. Maleki fortsetter med sin stahet og nekter at det finnes noe i den irakske grunnloven som heter selvbestemmelsesrett for kurderne.Hanan Fatlawi medlem i det irakske parlamentet har lenge vist sterk misnøye med kurdernes krav om å inlemme Kerkuk i Kurdistan. Idag innrømte hun at de tapte Kerkuk. I kjølevannet av disse hendelsene har Barzani holdt en kort tale i det kurdiske parlamentet hvor han ber lovgivere om å sette en dato for folkeavstemning. I talen hevder Barzani at vi har internasjonal støtte for uavhengighet, og de som ikke støtter oss, vil heller ikke motsette oss. Til slutt understrek han at kurdisk styrke har ingen planer om å gi avkall på kontroll av de omstridte områdene utenfor Kurdistans offisielle grenser, inkludert den oljerike byen Kerkuk.
ISIS og andre militante grupper kjører en anti-shia og anti-iran ideologisk krig og det vil hovedsakelig sette Irans interesser i fare. Slik jeg opfatter det så vil Iran aldri slutte å blande seg i Irak. Iransk innblanding i Irak vil skape en krig mellom sunni og shai muslimene som vil vare i flere tiår. Den vil i økende grad destabilisere situasjonen i Midtøsten men vil samtidig presse USA til å innse og innrømme at Irak kan ikke samles igjen og at deres politikk har vært en fiasko og må til slutt støtte en selvstendig kurdisk stat.

Av: Shahu Nouri