Kurdernes Venner

Menneskets nyre er billigere enn lammekjøtt i Iran

IMAGE634700866218693084.jpg

Vi blir stadig sjokkert over den uanstendige utviklingen som foregår I Iran. På grunn av det forferdelige levevilkåret befolkningen lever under, søker noen trøst og lettelse i narkotika mens andre tar livet sitt.

Noen begår kriminalitet som ran, smugling og drap mens andre flykter landet i håp om et bedre liv. Det som sjokkerer enda mer, er den dramatiske økningen i antallet lutfattige unge mennesker som selge kroppsorganene sine for å overleve eller forsørge familiene sine. Idag er det enklere å kjøpe et menneskets nyre i Iran enn å kjøpe en kilo lammekjøtt.Det blodtørstige og diktatoriske regimet i Iran har drevet landet til fattigdom, narkotika avhengighet og elendighet. Landet styres av en gruppe geistlige ledere som bruker mer tid på å manipulere og indoktrinere befolkningen med religiøse fortellinger og lite tid og innsats på forskning og forbedring av økonomien. Som følge av mangel på kunnskap innenfor det økonomiske og politiske område har staten ikke vært vellykket i å redusere arbeidsledigheten. Halv parten av befolkningen i Iran lever under fattigdom, arbeidsledighet og undertrykkelse fra forskjellige hold. Den tragiske situasjonen som eksisterer i Iran har skapt vanskelige forhold for borgerne. Mange har mistet troen på forbedring og forandring og ser ingen annen utvei enn å selge en av nyrene sine for å kunne minske noen av livets vanskeligheter. De vanskeligstilte er ofte de første som blir rammet. Legene mener at mennesker har to nyrer og kan funksjonere normalt med en. Det brutale regimet har brukt anledning til å bygge helseklinikker i forskjellige deler av landet og oppfordrer unge mennesker mellom 23 og 34 til å selge en av sine nyrer for penger. De overvåker hele operasjonen og sørger for at disse menneskene blir betalt.Dette brutale fenomenet er uetisk og ikke i overensstemmelse med moralske og menneskelige regler i et sivilisert samfunn. Kroppsorganer er av vitale funksjoner som enhver er berettiget til å beholde og det er statens sitt ansvar å sørge for at ingen donerer bort kroppsorganer for penger. Det å donere en nyre bør forbeholdes krisesituasjoner hvor en familiemedlem frivillig vil donere en nyre til en annen familie medlem for å redde livet hans. Individene i samfunnet skal ikke bruke dette middelet for å betale tilbake gjeld eller for å forsørge familiene sine. Mange av de som har solgt bort kroppsorganer skammer seg og angrer på det de har gjort. De mener at de hadde gjort ting annerledes hvis de fikk en sjanse til.En organisasjon som har forsket på dette fenomenet hevder at mellom fem og ti tusen mennesker i verden selger årlig sine nyrer for penger. Mange syriske krigsflyktninger som per i dag oppholder seg i flyktningsleir i Libanon selger sine nyrer for penger og det utføres i skjult på private helseklinikker. En nyre kan kjøpes for 6000 dollar. Blant kundene finner du alle slags nasjonaliteter fra Midtøsten. Kilden som har informert om dette svarte markedet opplyser at det også finnes amerikanere blant kjøperne. Beduinere fra Yemen har flere ganger kidnappet flyktninger, drept dem og solgt deres kroppsorganer. Dette er en kriminell og  barbarisk handling som enhver stat i verden er forpliktet til å fordømme og bekjempe.

Denne videoen viser hvor og hvordan de lutfattige unge mennesker henviser seg til statlige helseklinikker for å selge kroppsorganene sine.
Iranere selger sine nyrer

Av: Shahu Nouri