Kurdernes Venner

Kurdistans flagg heist i Italia under president Barzanis besøk

48691image1
Kurdistan regionens president Massoud Barzani hadde separate møter med Pave Francis og den italienske utenriksminister Federica Mogherini.Det er første gang Barzani besøker Vatikanet.Samtalene dreide seg rundt de bilaterale bånd mellom partene,situasjonen i Irak og Syria,og forholdene for de kristne flyktningene i Kurdistan.Rundt 30 000 kristne flyktninger har funnet trygghet og beskyttelse i Kurdistan,men står ovenfor utfordringer av språklig,kulturell og økonomisk art.Paven er opptatt av å finne muligheter for at kristne kan bli værende i Irak i fremtiden.I møtet mellom Barzani og Mogherini ble det lagt vekt på det gode forholdet som har utviklet seg mellom Kurdistan og Italia,og et gjensidig ønske om å styrke dette.Italia har 400 investeringsprosjekter gående i Kurdistan,og er ivrig etter å utvide engasjementet.Under begge møtene vaiet det kurdiske flagget side om side med det irakiske.Et talende uttrykk for det internasjonale samfunnets stadig økende anerkjennelse av den kurdiske nasjon,og av det arbeidet som er gjort i Kurdistan Regionen for å skape stabilitet og utvikling.
Kurdiske offisielle representanter forteller om en klar positiv holdningsendring hos statsleder over hele verden til Kurdistan under de mange reisene til Kurdistans president og statsminister de siste årene.
Barzani har vært på et flere dager langt besøk til EU,og besøkte Frankrikes president før han ankom Italia.Noe av foranledningen til reisen var å søke støtte for Kurdistans standpunkter rundt den nylig åpnede oljerørledningen fra Kurdistan gjennom Tyrkia til utskipingshavn i Middelhavet.Hewler og Baghdad er uenige om distribusjonen av eksportinntektene fra denne.