Kurdernes Venner

Et historisk tilbakeblikk på kurdernes politiske situasjon i Irak

Etter den første og andre Gulf-krigen og særlig etter USAs militære angrep på Afghanistan og Irak og bølgen av utviklingen i de arabiske land har Midtøsten gått inn i en ny epoke.På nittitallet og starten av den første Gulf-krigen, klarte kurdere i Irak å ta kontroll over deres områder. Det viktigste kjennetegnet på forandring i den kurdiske regionen i Nord-Irak var da den sentrale regjeringen i Baghdad måtte trekke tilbake sine militære styrker fra de kurdiske områdene og erstatte den med en lokal politisk makt. Men i begynnelsen av 2000 og etter Irak-USA krigen i 2003, ble sannsynlighet for å vitne store forandringer i de kurdiske områdene forsterket. Hoved årsaken til den forandringen kan ses i sammenheng med avskaffelse av Saddam og Taliban, en økning i utenlandske styrker i regionen og politisk forandring i nabo landene.
En annen avgjørende faktor var en økt kurdisk styrke i området og dannelse av en ny sentral regjering. Kurderne spilte en avgjørende rolle i prosessen.Dette gjorde at kurderne kunne nytte følelsen av solidaritet og samhørighet. Gjennom å styrke deres kurdiske statlige organer var de i stand til å ekspandere deres politiske innflytelse ikke bare i Irak men også til andre kurdiske områder i nabo landene. Den type forandring var naturligvis ikke noe nabostatene gledet seg over.De nye hendelsene i Midtøsten tyder på at den kurdiske regionen vil gjennomgå en stor ekspansjon og økonomisk fremvekt og det vil forsterke kurdernes legitime krav om en selvstendig Kurdistan. Den gir kurdere nye muligheter for å bygge politisk makt og innflytelse i disse område.Kurdere er et folkeslag som er berikt med kulturer og har et unikt språk. De er i likhet med alle andre nasjoner berettighet til å nyte sine grunnleggende rettigheter innen en kurdisk stat. De har kjempet mot fascistiske og diktatoriske regimer og holdninger i hundrevis av år og ofret tusenvis av liv for å vinne tilbake deres hjemland. De har blitt utsatt for massakre, kjemisk angrep og andre umenneskelig og grusomme handlinger begått av Iran, Tyrkia, Syria og Irak. Uansett hvor du graver i Kurdistan og andre deler av de ovennevnte landene finner du liket av uskyldige kurdiske barn, kvinner og eldre mennesker.Ingen kan nekte det faktum at en forhandlingsprosess med disse landene om å skape dialog og samtaler vil bli et vanskelig og krevende arbeid. Kurdere har etter alt de har gjennomgått, mistet troen på disse landene.
Vi må ikke glemme at Sør Kurdistan er omringet av de landene som allerede har kolonisert Kurdistan og en eventuell dialog om fred og samarbeid vil ikke være umulig men heller ikke så enkelt som man ville forestilt seg.

Av: Shahu Nouri