Kurdernes Venner

Iran forsøker å lokke kurdiske studenter til å gå inn i Basij.

En kilde informerte Kurdernesvenner om at Qaragahi Basiji Sazendegi,en paramilitær iransk styrke,har spredd løpesedler blant studenter i den kurdiske byen Shno med løfter om lån til lave renter til de som vil la seg innrullere.Den Islamske Repulikk Iran har gjennom mer enn 30 år systematisk neglisjert de kurdiske delene av landet,og nektet å gjøre investeringer i regionen,noe som har ført til stor arbeidsledighet og fattigdom.KV har fått tak i en kopi av et skriv fra Basijs øverste til kurdiske studenter i byen Saghez der det heter : "Hvis du i fremtiden ønsker å bli opptatt ved et universitet må du fylle ut en søknad om å bli medlem av Basij."