Kurdernes Venner

Tortur av politiske fanger i iranske fengsler

Fengsling av sosiale og politiske aktivister, artister, forfattere, kvinner og dissidenter er absurd og forbudt etter alle menneskelige standarder og særlig etter den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) art.3,5,6,7,8,9,10,11, 18,19,20,21,22. I slike omstendigheter må borgerne i det sivile samfunnet komme med innvendinger mot myndighetene og fjerne de som står i veien for fremgang og menneskerettighetene. Det å fengsle en politisk aktivist er i seg selv et brudd på halv parten av bestemmelsene i verdenserklæringen om menneskerettighetene. Regimet i Iran har i mange år kastet uskyldige mennesker i skremmende fengsler og celler bare fordi de hadde et annet syn, et syn som var i strid med regimets styreform.
I løpet av de siste tretti -fem årene har et stort antall av tidligere politiske fanger klart å informere det internasjonale samfunnet om tragiske hendelser, tortur og drap de har vitnet i iranske fengsler. Det skriftlige og muntlige bilde disse vitnene tegner, forteller om grusomme forhold som kan kun finne sin rot i steinalderen. I tillegg til disse gyldige observasjoner og dokumenterte drap, er massakren på 1980-tallet og serie drapene andre eksempler på regimets kriminalitet.
Det finnes ikke en formelt anerkjent definisjon av politisk fange i verdenssamfunnet. Men en mye brukt definisjon tilsier at en politisk fange er en person som sitter fengslet fordi han eller hun har opponert mot eller kritisert landets regime.En person som har blitt fratatt sin personlig frihet regnes som politisk fange dersom fengsling erklæres som en krenkelse av de grunnleggende rettighetene Europarådet har vedtatt spesielt tanke- samvittighets-og religionsfrihet, ytringsfrihet og informasjon, forsamlingsfrihet og korrespondanse.
Eksistensen av fenomenet politiske fanger i ethvert samfunn gjenspeiler to ting. Enten samfunnet er tilbakestående og usiviliserte når det gjelder respekt for menneskerettighetene eller individene i samfunnet forsøker å oppnå frihet og menneskerettigheter. I vestlige demokratier, til tross for alle de kritikkene får du sjelden høre om eller finne politiske fanger. Men på grunn av økt diskriminering og null respekt for menneskerettighetene i Iran, et land som har kjempet i mange år for frihet og demokrati, fortsatt fengsler og torturerer uskyldige mennesker. De blir ofte tiltalt for å ha støttet politiske opposisjoner og deres borgerrettigheter blir fratatt. Massevis av mennesker har dødd i løpet av 35 år under tortur i iranske fengsler.
Antallet politiske fanger som ble utsatt for tortur og voldtekt i Khomeini og Khamenei fengsler er utellelige. De ble skadet både fysisk og psykisk som følge av tortur og nedverdigende handlinger . De som klarte å unnslippe døden som en tidligere fange lider i dag av symptomene de ble påført i fengsel. De klarer dessverre ikke å fortsette et normalt liv som alle andre og på grunn av konsekvensene av tortur og grusomhetene, begår mange av dem selvmord. 

Av: Shahu Nouri