Kurdernes Venner

Kurdere fra Øst-Kurdistan er mistenksomme om en planlagt sikkerhetsstyrke i deres regioner.

Kurdiske grupper er bekymret om nyheten om at Teheran har intensjoner om å opprette en ny sikkerhetstyrke i den vestlige delen av Iran.De frykter at det er en del av myndighetenes strategi for å styrke grepet om områder dominert av en kurdisk befolkning.Representanter for iranske myndigheter hevder at planen om den nye sikkerhetsstyrken har blitt godkjent av Ayatollah Khamenei,og at den har myndihetenes fulle støtte.Den paramilitære Revolusjonsgarden sier at intensjonen er å garantere sikkerhet og stabilitet i områdene,og at de også vil prøve å rekkrutere kurdere til stillinger i styrken.
Men militante iranske kurdiske grupper,som siden 1996 har unngått væpnet konflikt med styret i Theheran, hevder at dette bare er nok en måte myndighetene prøver på å få kontroll over de løst anslåtte 12 millioner kurdere innenfor Irans grenser,og at den bakenforliggende bekymring er at kurdernes streben for mer selvstendighet  i nabolandene Irak,Tyrkia og Syria vil spre seg videre til Iran.

Av:Daniel Kadrpour