Kurdernes Venner

Øst-Kurdistan 11 kurdiske jenter og kvinner var offer for landmineeksplosjoner

imagehandler
11 kurdiske jenter og kvinner var offer for landmineeksplosjoner,bomber og direkte skudd fra militære i 2013.I provinsene i Iran som grenser til Irak er det fremdeles mange landminer tilbake etter den 8 årlange Iran-Irak-krigen,tross løfter fra myndighetene om å fjerning av disse.Ifølge statistikk fra Kurdistan Press Agency Data Center,har 38 kurdiske innbyggere blitt offer for landmineeksplosjoner,og 10 ble drept.16 % av landmineofferne var kvinner.Ifølge samme kilde har 90 kurdere,inklusive 3 kvinner blitt enten drept eller såret i 2013 av direkte skudd fra militære styrker.