Kurdernes Venner

Oil Search Ltd. planlegger drilling i Kurdistan for å bestemme størrelsen på funn.

Papa Ny Guineas største energiprodusent,Oil Search Ltd.,vil drille 4 brønner i sitt Taza oljeprosjekt i Kurdistan for å bestemme størrelsen på funnet.Direktør Peter Botten har uttalt at selskapet regner med å være ferdig med prøveboringene innen utgangen av 2015,og derfra vurdere videre aktivitet.