Kurdernes Venner

Kurdistan i Fokus-nr 3

Kurdistan i Fokus Nr3 Vi anerkjenner ikke Iran. Det blir sagt at Iran har en 2500 år lang historie, men dette er en fabrikasjon uten reelt historisk grunnlag. De kurdiske Mederne hersket over områdene som utgjør dagens Iran.
1378469 756508591033298 236244443 n De ble i sin tur avløst av det Akamenide-dynastiet, som så igjen ble etterfulgt av andre dynastier som hersket over folk av mange forskjellige nasjonaliteter med egne språk og kultur, og perserne var bare ett av mange folk. Navnet «Iran» på den statsdannelse som omfatter perserne, er bare 79 år gammelt. Reza Khan (regjeringstid:19251941-) opphøyde seg til Shah av Persia i 1925, og 27. desember 1934 (6. Dey 1313,persisk tidsregning) forandret han navnet til Iran. Dette var et ledd i en historieforfalskning som igjen var en del av en mer omfattende undertrykkelsespolitikk, som har fortsatt fram til våre dager. For å fremme persernes dominans, politikk, språk og kultur, over andre nasjonaliteter som lever innenfor den iranske stats grense. Det har kurderne smertelig fått erfare.


Av:Daniel Kadrpour