Kurdernes Venner

Newroz kan ikke nektes!

255377 10151794101665445 431104974 n
Newroz er ikke en feiring av samvittighet for at noen skal være enig og andre uenig.

Newroz feiring har ingen religiøs tilknytning for at den skal være avhengig av individenes erkjennelse eller nektelse. Newroz er heller ikke en feiring av årsjubileum, nasjonale og politiske anledninger for at en regjering skal være i stand til å fremme eller boikotte den.

Newroz er en tid for de nattergalene som engang søkte beskyttelse i skorsteiner på grunn av den bøddelen vinden og vinterens snø, til å fly fri igjen.

Newroz er en tid for de fuglene som engang vandret til et fremmed land på grunn av jordens is og snø, til å fly hjem igjen. 

Newroz er ikke en side eller en dag fra vår historie. 

Newroz er moren til kurdernes historie. 
Av: Shahu Nouri