Kurdernes Venner

Internasjonale kvinnedagen 8.mars

Den internasjonale kvinnedagen feires hvert år den 8. mars. Kvinnedagen ble innstiftet i København i 1910. Første gangen Norge feiret kvinnedagen var i 1915 og det ble holdt en fredsmøte i Oslo av Aleksandra Kollontaj. Denne dagen har blitt etablert for å hedre kvinners rettigheter og oppbyggningen for allmenn stemmerett for kvinner. Feiringen av kvinnedagen har siden 1990- årene blitt en av de viktigste markeringsdagene. Idag står kvinners situasjon og posisjon høyt oppe i hverdagen. Idag  er det likestilling og rettferdighet mellom kvinner og menn. Vi fra Kurdernesvenner ønsker alle kvinner i verden gratulerer med denne store dagen. Vi håper på at de landene som enda nedtrykker kvinner får sin egen stemmerett og får lov til å være et medlem av samfunnet som alle andre. En for alle, alle for en. 


Av: Mestane Husseini/styre