Kurdernes Venner

Vi har deg, du har oss, og vi vil alltid ha hverandre for Kurdistan.

288 48199275713 8695 n
KV vi har deg, du har oss, og vi vil altid ha hverandre for Kurdistan.vi mener det du mener, og gjør du det du har ment, gi oss din tanke vi gir vår kunnskap og selvsakt frihet til våre framtid og historie.
 Meg, Deg, og Vi.

Dem, Oss, Dere Og De.

Vi Snakker Frihet og Kurdi.

 Om vi kan være en engel er du som leser dette vinger, uten deg kan vi ikke fly

hva vi kan gjøre for frihet og kurdistan skal bli opp til oss alle kurdere i verden, vi må først samle deg og dine som en kurder deretter alle vi har en mening for det som vi har kjempet for i mange år. 

 K-V 

KurdernesVenner.

 du vil være venn eller bli venn, vi vil være venn med deg uansett.

2 Minus 1 er 1

1 Minus 1 er 0

 la oss bygge oss fra to oppover, og siden alt begynner fra to, Gjord Himmel, vann, Brød, gutt, jente

sko, sokker, og Masse andre, som ønskes sakt i annen. . .  Pappa Og Mamma. og vi alle er fra Mamma, til og med Mamma er fra Mamma.

 Hvis vi ikke har Kurdistan, hvorfor har kurdistan oss? 

 Alt det lille tanken fra meg til deg som leser, er for KURDISTAN OG FRIHET.

takk for din tid og din forståelse.  

Av:Miran Amin