Kurdernes Venner

Syriske kurdere erklærer autonomi:

Syriske kurdere har erklært en autonom provinsregjering i landets nordlige deler.Kunngjørelsen kom like før nye fredssamtaler starter i Geneve,der de ikke vil ha direkte representasjon. Et lokalt råd vil styre provinsen Cizire i Vest(syrisk)Kurdistan.Det vil bestå av en president samt 22 ministre innenfor områder som utenrikssaker,forsvar,justis og utdanning.Kurdiske,arabiske og syriske representanter vil bli utnevnt til hver post.Kurdisk,arabisk og syrisk vil bli provinsens offisielle språk.Valg vil bli holdt om 4 måneder melder Reuters,som siterer det britisk-baserte syriske observatoriet for menneskerettigheter.Kurderne har brukt kaoset i den syriske borgerkrigen til å oppnå mere kontroll i de nordøstlige delene av landet. Kunngjøringen kom etter et møte i den lovgivende forsamling i den Demokratiske Autonome Regjering i Vest-Kurdistan,"som ble representert ved alle medlemmene bestående av 52 partier,sivile organisasjoner,ungdoms-og kvinnebevegelser og 15 uavhengige representanter",rapporterte Firat Nyhetsbyrå.
Kunngjøringen om et autonomt styre kom etter at et krav om en kurdisk delegasjon uavhengig av de syriske styresmaktene og opposisjonen til Geneve2 fredsamtalene ble avvist. Det dominerende politiske partiet i kurdisk Syria;Democratic Union Party(PYD),anklaget regionale stater som Saudi Arabia og Tyrkia,og også USA,for å blokkere dets forsøk på å delta i samtalene,som søker å lette spenningene mellom de forskjellige fraksjonene som kjemper i landet.I Syria utgjør kurderne rundt en tidel av befolkningen,og har lidd undertrykkelse i mange tiår.Siden utbruddet av borgerkrigen i 2011,har kurderne stort sett måttet kjempe på egen hånd,da Assads regjering har fokusert på å kjempe mot militante og islamistiske grupper. Noen kurdiske partiervil delta under Geneve-samtalene som enheter i den vestlig støttede National Coalition,men PYD vil ikke stille seg bak noen av de eventuelle resolusjoner som måtte bli oppnådd i Sveits.
Forut for samtalene i Geneve har det kommet opp bitterhet rundt FN's invitSJON TIL iRAN,og bevis som peker mot at de syriske myndigheter har vært involvert i tortur og drap på tusenvis av anholdte. PYD er alliert med Kurdistan Workers'Party(PKK),som har kritisert fredssamtalene for å være et valg mellom to onder for kurderne.PKK har kjempet mot Tyrkia i mer enn 3 tiår,noe som har kostet 40 000 mennesker livet."På et tidspunkt da alle sider blir invitert til konferansen,har kurdernes krav om deltagelse blitt oversett",uttalte PKK nylig.Den syriske opposisjonens "holdning er ikke forskjellig fra den til (president Assads)Baath regime.De tar ikke hensyn til kurdernes krav,akkurat som Tyrkia."
PKK sammenligner Geneve2konferansen med Traktaten fra Lausanne i 1923,som er ansvarlig for det moderne Irans,Tyrkias,Iraks og Syrias grenser,som etterlot kurdernes etniske hjemland splittet mellom 4 stater. Kurderne "har levd et århundrei lidelse som resultat av Lausanne",heter det i uttalelsen."De vil derfor ikke tillate at Geneve2 blir et nytt Lausanne for dem."I tusener av år har majoriteten av kurdere levd i den såkalte kurdiske regionen,et område innenfor grensene av fire Midtøsten land-Tyrkia,Syria,Irak og Iran.Den kurdiske befolkningen i regionen er pårundt 40 millioner,noe som gjør kurderne til en av verdens største etniske grupper uten en egen stat.