Kurdernes Venner

De Kurdiske selvstyremyndighet vedtar lov som forbyr kjønnslemelstelse.

De kurdiske selvstyremyndighetene i Irak vedtar lov som forbyr kjønnslemlestelse. For første gang har kurdiske kvinner i Irak fått en lov som beskytter dem mot kjønnslemlestelse og andre skadelige kulturelle praksiser.Den 22. juni vedtok det kurdiske regionale parlamentet med stort flertall en ny lov som forbyr kjønnslemlesting og vold i nære relasjoner.Med den nye loven vil de som oppmuntrer til kjønnslemlestelse bli straffet med mellom 3 til 6 års fengsel eller en bot på 1 million irakiske dinarer (ca. 5000 norske kr.) De som utfører inngrepet vil bli dømt til mellom 3- 5 års fengsel, eller få en bot på 5 millioner irakiske dinarer. Dersom det er helsepersonell involvert, vil de bli suspendert fra sitt arbeide i 3 år.Krav om medgift, tvangsekteskap, arrangerte ekteskap der unge kvinner giftes bort med eldre menn, og å tvinge kvinner inn i prostitusjon, har også blitt ulovlig under den nye loven.I 2010 utga Human Rights Watch en rapport som viste at rundt 60 prosent av kurdiske kvinner I Irak er kjønnslemlestet.

Av: Magnus Holtfodt