Kurdernes Venner

Vi vil sende våre dyptfølte kondolanser til det israelske folke.

images 1
Vi vil sende våre dyptfølte kondolanser til det israelske folk i forbindelse med tidligere statsminister Ariels Sharons bortgang. Vi takker Ham og Israel for den støtten som har blitt gitt til det kurdiske folks kamp for alminnelige menneskerettigheter og frihet.

Med vennlige hilsner,på vegne av Kurdernesvenner, leder Daniel Kadrpour