Kurdernes Venner

President Barzani på et historisk besøk til Dyarbaker:

Etter invitasjon fra den tyrkiske statsminister Erdogan,gjennomførte Kurdistan Regionens president Barzani et historsik besøk til Diyarbakir.Barzani møtte der med Tayip Erdogan og et antall representanter for det offisielle Tyrkia.I sin tale uttrykte Barzant takknemmelighet for at Tyrkia har fått en leder som tar Tyrkia på veien mopt brorskap mellom kurdere og tyrkere,og at den tid er forbi da kurdernes eksistens ble fornektet،Barzani la stor vekt på at hele regionen må arbeide sammen for en fredelig utvikling.Han avsluttet talen med ordene : "Lenge leve brorskapet mellom kurdere og tyrkere,lenge leve frihet,lenge leve fred.