Kurdernes Venner

Brudd på menneskerettigheter i Øst-Kurdistan,Iran.

Kurdistan Press Agency rapporterer at det i den siste uken i oktober og de første 20 dagene av november har blitt begått 27 brudd på menneskerettighetene i den Øst- kurdistan, (Iran): 18 tilfeller av henrettelser,2 saker der den iranske revolusjonære garde skadet eller drepte flere kurdiske sivile,5 der kurdiske aktivister ble arrestert og to tilfeller av tortur av kurdiske politiske fanger.Tilfeller av brudd på menneskerettigheter i den kurdiske delen av Iran begått av den iranske stat er omfattende og skjer daglig,men dette kommer sjelden fram i internasjonale media da fokuset i de siste år hovedsaklig har vært på det iranske atomprogrammet.I det multinasjonale Iran er undertrykkelse av folkegrupper som kurdere,balucher,arabere og azeri-tyrkere omfattende.Grunnene er mange; så som ideologisk uenighet med shiit-teokratiet i Teheran;nasjonal,religiøs,språklig eller politisk uenighet.