Kurdernes Venner

Barzani og Biden understreker viktigheten av å styrke Hewler-Baghdad relasjonene.


Barzani og Biden understreker viktigheten av å styrke Hewler-Baghdad relasjonene.I en telefonsamtale den 12. november 2013 fra USAs visepresident,Joe Biden, til den Kurdiske Autonome Regionens president Barzani, ble perspektiver og meninger utvekslet om den politiske situasjonen i regionen samt kampen mot terrorisme.Under samtalen var begge parter klare på viktigheten av å styrke forholdet mellom Kurdistan Regionens regjering og den irakiske regjeringen.