Kurdernes Venner

Atomforhandlingene mellom Iran

20. november skal representanter for Iran og for landene i den såkalte 5+1-gruppen, de fem vetomaktene i Sikkerhetsrådet samt Tyskland, møtes igjen for å prøve å bli enige om en avtale om Irans omstridte atomprogram. Iran hevder at landets atomprogram kun har fredelige hensikter og brukes til energiproduksjon og forskning. Men dette har ført til at Vesten frykter at landet forsøker å produsere atomvåpen. Men det tar tid å bygge tillit mellom land som har vært på kant med hverandre så lenge, sa Kerry, som understreker at USA ikke under noen omstendighet kommer til å tillate at Iran anskaffer atomvåpen. Den amerikanske utenriksministeren tror imidlertid at det vil la seg gjøre å komme fram til en avtale med Iran. Forhandlingene som har pågått i Genève siden torsdag, ble avsluttet sent lørdag kveld uten at partene hadde klart å få på plass en ny avtale. Men samtalene var gode og det ble ifølge både iranerne og motparten gjort store framskritt. Håpet er at man vil kunne oppnå enighet i neste runde.Det er et godt håp om at en avtale kan komme på plass innen to uker. Men samtalene er svært vanskelige, sier Storbritannias utenriksminister William Hague til BBC søndag. Etter at Hassan Rohani ble valgt til president i Iran, er forhandlingsklimaet bedret. På dette møtet sa Rohani 
«Vi gjorde det klart at vi ikke vil gi etter for noen form for trusler, sanksjoner, ydmykelser eller diskriminering. Den islamske republikken har ikke og vil ikke bøye hodet for trusler fra andre, sa han i en tale i den iranske nasjonalforsamlingen.»
Kilder: VG