Kurdernes Venner

KURDISKE PROTESTER I HEWLER MOT HENRETTELSER I IRAN.

1451525 572035199533188 74619345 n
Den 31 oktober organiserte kurdiske aktivister og representanter for menneskerettighetsorganisasjoner og sosiale institusjoner en fredelig demonstrasjon foran FNs kontor og Irans konsulat i Hewler i protest mot henrettelsene av 3 kurdiske politiske fanger i Iran.Demonstrasjonen ble holdt under slagordet "Nei til henrettelser,ja til livet."Det islamske regimet i Irans praktisering av dødsstraff ble sterkt fordømt.Demonstrantene henstilte til de iranske myndighetene om å stoppe henrettelsene av de kurdiske politiske fangene som sitter på dødscelle.Det iranske regimet henrettet 16 balucher og 3 kurdiske politiske fanger sist fredag kveld,blant dem Habibollah Golparipoor.Habibollah Golparipoor ble anklaget og dømt til døden for handlinger mot statens sikkerhet.Han var fengslet siden høsten 2009 i fengslene i Mahabad,Urmia,Sanandaj og Semnan,der han ble utsatt for omfattende psykisk og fysisk tortur.Amnesty International og andre menneskerettighetsorganisasjoner har ved mange anledninger bedt Iran om å oppheve dommen mot ham.Det er i dag 21 kurdiske politiske fanger i iranske fengsler som er truet av dødsstraff.