Kurdernes Venner

Kurdernesvenner,første generalforsamling.

Den 25.10.13 ble den første generalforsamling for Kurdernesvenner holdt, i Drammen. De som styret generalforsamlingen var Jamal Javanmiri, Daniel Kadrpour og Mestane Husseini. Generalforsamling startet med at Mestane Husseini ønsket alle velkommen og at vi håpet på å gjennomføre riktige utvalg til et godt styre. Innledningen til Husseini var generelt om Kurdernesvenner. «Alle som støtter Kurdistan kan bli medlem av Kurdernesvenner. Kurdernesvenner ble etablert av Daniel Kadrpour fra Kongsberg 1.1.2012 som en organisasjon for alle Kurdernesvenner i Norge, uavhengig av religiøst eller politisk ståsted. Vi arbeider for å informere om og belyse utviklingen generelt i Kurdistan. Nettsiden ” kurdernesvenner.no” oppdateres daglig med nyheter om Kurdistan og er også et åpent forum for meningsutveksling. Gjennom dette ønsker vi å fremme bevisstheten i samfunnet om kurdernes situasjon som et folk, en nasjon, uten en egen stat. Vi arbeider også for å få et tettere vennskapelig bånd knyttes mellom det kurdiske og det norske folk. 
Vi har utgitt tidsskrifter tre ganger i året, og etter hvert kan vi prøve å lage bøker ut ifra disse tidsskriftene. Vi ser tydelige utviklinger i skriftene og dette er et positivt faktum, og vi håper på at dette blir bedre for hver gang det kommer ut. Deretter var generalforsamlingen åpen for forslag, kritikk og tilbakemelding av deltakerne. Miran Amin kom med forslag om å ha spørreundersøkelse. Denne spørreundersøkelsen kunne bli spurt alle sammen, men det skal kun være om kurdere og Kurdistan. Hensikten med spørreundersøkelsen er å få fram kvaliteten. Målet vårt som organisasjon, Kurdernesvenner er å få oss til å bli kjent i hele verden, hvem kurdere er og hvor Kurdistan ligger. Dette var et spørsmål fra deltakerne som ble svart av Daniel Kadrpour. Spørsmål som ble stilt var, kan vi skrive innleggene på kurdernesvenner på kurdisk. Svaret var nei, fordi hovedfokuset vårt er at de norske skal bli kjent med oss. Vi skal prøve å få oss fram på den måten der alle sammen skjønner budskapet vårt. Her ble det også nevnt at vi må ha kontakt med kurdiske og Norske massemedia. 
Kurdernesvenner er en nettside som bare handler om kurdere og Kurdistan. Vi har oppdateringer fra alle 4 delene i Kurdistan.
Det er ikke forskjell på noen av delene, og vi setter pris på hver av dem som til sammen blir Kurdistan. Det eneste som Kurdernesvenner holder seg unna er de kurdiske politiske partier. Grunnen til dette er fordi vi skal jobbe for Kurdistan med taktikker og ikke strategier. Vi skal ikke være avhengig av tankegangene til de ulike partiene, vi skal ha vår egne fleksibilitet. 

De kritikkene som kom fram var om tidsskriftene. Det som ble kritisert var at de ikke er oversiktlig nok og vi må prøve bedre. Forslag til kritikken var å inndele dem i ulike innhold, f.eks. musikk, kultur, litteratur og ha en samlende del i tidsskriftene. Daniel Kadrpour og Mestane Husseini takket for kritikken, fordi dette bidrar til forberedelse. De snakket om at de startet helt fra null og fra i dag av som vi holder første møte så må vi sammen bygge oss opp til 100. Styrerne snakket om at det er veldig viktig å gi sitt medlemskap. Er man medlem i en organisasjon må man også betale for at organisasjonen faktisk får muligheten til å bli bedre med nye teknologier for eksempel.
 Etter alle forslagene, kritikkene og tilbakemeldingene var det tid for å velge et styre. Dette ble utført på en demokratisk måte. Først ble hver og enkelte spurt om forslag til hvor mange som skulle jobbe i styret. Forslagene var 5 og 7 personer, men det ble bestemt av Jamal Javanmiri, Daniel Kadrpour og Mestane Husseini om at det skulle være 5 som skulle jobbe i styret, men at vi skulle ha 2 som vara. Det ble en avstemming fra deltakerne og resultatene ble slik, etter rekkefølge: 


Sentral styre.  

Daniel Kadrpour, Leder

Jamal Javanmiri 

Mestane Husseini

Kameran Moradian 

Miran Amin

Vara:

Artin Hamdi

Sazan Tahiri 

Dato: 27.10.13

Møtereferent: Mestane Husseini