Kurdernes Venner

Det kurdiske parlamentet mottar rumenske delegasjon.

300513063412
Det kurdiske parlamentets president,Arsalan Baiz har møtt en delegasjon fra Romanias parlament. 
Det ble uttrykt ønske om nærmere forbindelser mellom de to land på områder som politikk,økonomi og vitenskap.Det ble bemerket en rekke likheter mellom de to land som arbeider for å gjennoppbygge demokratiske stater etter ødeleggelsene fra diktatoriske regimer.