Kurdernes Venner

Ikke døm som en egosentrisk person, døm etter det som er menneskelig

Norge er et av de landene som har mange innvandrere. En innvandrer er  en person som har flyttet fra hjemlandet sitt, for å bosette seg i et nytt land. Det som ligger bak hva og hvorfor innvandrere kommer til et fritt land med demokrati, menneskerettigheter og stemmerett er noe som er veldig uklart og usikkert. Denne uklarheten og usikkerheten fører til at folket misforstår innvandrere, og ser på dem med en lav status blant befolkningen. Mange familier som kommer til Norge har en sterk grunn for at de kommer og bosetter seg i et fremmed land. Dette er ikke for at Norge er et av de rikeste landene i verden eller, fordi Norge har flotte naturutsikter som gir en livsglede. Dette er dessverre feile tankeganger angående innvandrere. Det er alltid forskjellige sterke grunner til at personer kommer til et fritt land som Norge. De kjente problemene er krig. Personer med stengte veier for å kjempe for landet sitt, personer som har ingen stemmerett og personer som har studert innenfor politikk, men som ikke kommer noen veier ut på grunn av styringen i landet. Alle disse personene har like mye rett som alle andre personer i verden for å si sin mening og gjøre ting som de selv vil. Mange av disse personene blir trakassert, krenket, fengslet og drept. Vi kurdere har i flere 100 år kjempet for landet vårt mot stormaktene som har tatt landområdene våre. Peshmerge (soldat) er de som har strevet mest, fordi de alltid må leve i en stressfull hverdag for at det iranske regimet ikke skal få vite at de kjemper for å bygge opp et Kurdistan i framtiden. Dersom de blir avslørt om at de er peshmerge blir dem satt i fengsel eller drept. Dette er hendelser som skjer ofte, men dette tar kurdere som en selvfølge for landet sitt. Kurdistan er det stedet for oss som har gitt oss plass til å bo og det er det stedet vi også får mat fra for å overleve. Derfor gjør vi alt for at landet vårt i framtiden blir et fritt land og gir tilbake den gaven som vi har fått. Derfor kommer det innvandrere til et land som Norge. Det er et land med demokrati, frihet, stemmerett og alle har like rettigheter. De personene som kommer hit er for at de risikerer å bli drept eller at de fratar familiemedlemmene. De ønsker seg også som alle andre et trygt sted å leve. Å leve i et flerkulturelt samfunn stiller krav til samhandling og respekt slik at de som har kommet til det landet, blir integrert i samfunnet. Men for at dette skal skje er det viktig å ikke se alle innvandrere med et negativ øye. Alle sammen er mennesker som deg selv, bare litt annerledes i hudfargen og utseneet. 

Av: Mestane Husseini